//////

Kiedyś, w zamierzchłych czasach, gdy skład i za wartość tych substancji, a szczególnie ich rozmieszczenie w roślinie, były nieznane , używano roślin w całości. Dopiero po stwier dzeniu, że jedne części roślin y zawierają ich więcej, a inne mniej lub wcale , zaczęto zbierać poszczególne części rośliny oddzielnie. Kie dyś obecność tych związków stwierdzano po smaku, zapachu lub konkretnym dział aniu, później — wraz z rozwojem chemii ana litycznej — poprzez dokładne okreś lenie zawartości poszczególnych składników. Dlatego też, zależnie od przeznaczenia, zbieramy dziś rozmaite części różnych roślin, określając je mianem odrębnego surowca.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *