//////

Obecnie na terenie Polski naczelną jednostką w dziedzinie ochrony przyrody jest Ministerstwo Leśnictwa, a organ doradczy stanowi Państwowa Rada Ochrony Przyrody przy PAN w Krakowie. Społeczną rolę propagowania tej akcji nadal spełnia Liga Ochrony Przyrody. Ustawa z 1949 roku stanowi dotychczas obowiązującą podstawę prawną w tym zakresie. Zgodnie z tą ustawą wydzielono z ogólnego spisu roślin występujących na terenie kraju rośliny chronione, z podziałem na objęte ochroną całkowitą i częściową. Ochrona całkowita polega na pełnym wykluczeniu tych roślin ze zbioru, a częściowa — uzależniona jest od doraźnych zezwoleń na ograniczoną eksploatację w niektórych rejonach obfitszego występowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *