//////

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, obowiązującym w danym kraju, małżeństwo można unieważnić, kiedy okaże się, że zostało zawarte pomimo istniejących okoliczności, które wykluczają niejako zawarcie tego rodzaju związku. W tym miejscu należy pamiętać, jakie warunki należy spełnić, aby możliwe było właśnie zawarcie związku małżeńskiego. Tak więc małżeństwo może być zawarte, jeżeli mężczyzna ukończył 18 lat życia. Co do kobiety, to w sytuacji, kiedy ukończyła 16 rok życia, sąd może w wyjątkowych okolicznościach zezwolić na zawarcie przez nią związku małżeńskiego – zazwyczaj jest to w sytuacji, kiedy spodziewa się potomstwa. Przeszkodą uniemożliwiającą zawarcie związku małżeńskiego jest tez pokrewieństwo pomiędzy stronami, przy czym dotyczy to krewnych w linii prostej, rodzeństwa, jak też powinowatych w linii prostej, a więc na przykład w relacji teściowa – zięć, teść – synowa, macocha – pasierb i ojczym – pasierbica. Przeszkodą w zawarciu związku małżeńskiego jest też choroba psychiczna oraz niedorozwój umysłowy, jak też całkowite ubezwłasnowolnienie danej osoby.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *